Glossary

Rozšiřte své vědomosti

Slovník pojmů

ADI
ADI je zkratka pro Průměrný směrový index. Tento pojem je používán jako technický ukazatel síly nebo slabosti trendů na finančních trzích.
Anonymní obchodování
Obchodníci nemusí doložit svoji identitu při vytváření nabídek na finančních trzích.
Výnos
Zvýšení peněžní hodnoty jakéhokoli finančního prostředku vzhledem k trhu.
Arbitráž
Souběžná koupě a prodej aktiva za účelem zvýšení profitu s minimálním rizikem.
Poptávková cena
Nejnižší cena za kterou je prodejce ochoten finanční aktivum prodat. Známé také jako nabídka.
Aktivum
Instrument na základě jehož je vystavěna smlouva. Může to být akcie, dluhopis nebo komodita.
Alokace aktiv
Investiční strategie, která se snaží vybalancovat riziko s přínosem tím, že distribuje instrumenty v portfoliu vzhledem k cílům a averzi vůči riziku obchodníka.
At the Money
Tento termín označuje obchod s nulovou ztrátou a nulovým ziskem.
Právní zástupce
Osoba autorizovaná provádět transakce na finančních trzích jménem obchodníka.
Autorizovaný obchodník
Certifikovaná osoba, která se zabývá transakcemi v cizích měnách.
Mimo trh
Výraz který se používá, když se kupní nebo prodejní cena odchýlí od tržní ceny daného aktiva.
Altcoin
Tento termín označuje kryptoměny s nízkou tržní kapitalizací. Původně tento termín popisoval všechny kryptoměny "alternativní coiny" jiné než bitcoin.
Aussie
Slangový termín pro měnový pár AUD/USD.
Platební bilance (BOP)
Záznam, který sleduje transakce státu za určitou dobu.
Obchodní bilance
Rozdíl v hodnotě mezi státním dovozem a vývozem za určitou dobu.
Diskontní sazba
Úroková sazba se kterou centrální banka státu poskytuje úvěry domácím komerčním bankám.
Sloupcové grafy
Běžný diagram užíván ke zkoumání pohybu ceny měnových párů.
Podkladová měna
Termín užívaný při obchodování devizovém trhu. U kotování měnových párů je to ta první měna, proti které směňujete druhou/kotovanou měnu. Příklad: EUR/USD - euro je pokladová měna a americký dolar je kotovaná měna.
Medvěd
Investor který věří, že se cena konkrétního aktiva bude snižovat a pokouší se profitovat na poklesu cen akcií.
Medvědí trh
Finanční trh, kde ceny aktiv klesají, což podporuje prodej.
Bid (Nabídka)
Prodejní cena konkrétního finančního aktiva.
Big Figure
První dvě nebo tři číslice ceny nebo hodnoty směnného kurzu.
Blue Chip
Akcie dobře zavedených společností, které jsou považovány za spolehlivou investici.
Beze ztrát
To je když obchod nevede ani ke zisku ani ke ztrátě.
Brettonwoodský systém
Dohoda pro mezinárodní měnový systém. Dohoda byla podepsána v roce 1944 v USA:
Makléř
Osoba která kupuje a prodává finanční aktiva jako prostředník mezi maloobchodními obchodníky a zavedenými finančními kooperacemi.
Býk
Investor který věří, že se cena konkrétního aktiva bude zvyšovat a snaží se profitovat na růstu cen akcií.
Býčí trh
Finanční trh, kde ceny aktiv stoupají, což podporuje nákup.
Blok
Sbírka dat, které definují transakce, které proběhly na určitém místě v určité době. Bloky po svém zveřejnění nemohou být modifikovány, tím pádem jsou propojeny s dalšími bloky a společně tvoří řetězec dat.
Blockchain
Účetní kniha transakcí uskutečněných v kryptoměnách, které jsou chronologicky zaznamenány.
Britská libra
Slangový výraz pro měnu Spojeného Království, zkráceně pro libru šterlinků.
Čekající pokyn Buy Limit
Příkaz pro koupení cenného papíru za stejnou nebo menší cenu, než je specifikovaná.
Kupní opce
Smlouva, která kupujícímu umožňuje koupit finanční aktivum za uvedenou cenu po určitou dobu. Kupující ovšem není povinen si aktivum koupit.
CCI
CCI znamená Commodity Channel Index. Tento technický obchodní nástroj je běžně používán pro určení, zda je finanční prostředek překoupen nebo přeprodán.
CFD
CFD znamená Contract for Difference. To je smlouva mezi investorem a investiční institucí. Na konci smlouvy zúčastněné strany smění měnový rozdíl mezi zahajovací a závěrečnou cenou daného finančního instrumentu, kterého se smlouva týká.
Provize
Poplatek placen makléřské firmě, která umožnila transakci.
Komodity
Tento pojem označuje suroviny například vzácné kovy, ropu a kávu.
Komoditní páry
Zahraniční měnové páry, které korelují s komoditními fluktuacemi na globálních finančních trzích. Těmito třemi páry jsou: USD/CAD, AUD/USD a NZD/USD.
Kotovaná měna
Termín užívaný při obchodování na devizových trzích. Při kotování měnových párů, je to ta druhá měna, kterou porovnáváte s podkladovou měnou.
CPI (Index spotřebitelských cen)
CPI znamená index spotřebitelských cen. Je to statistické měření, které zkoumá změny v kupní síle dané měny a míry inflace.
Cross Currency transakce
Transakce, která zahrnuje dvě nebo více měn, se kterými se obchoduje zároveň.
Měna
Finanční aktivum, se kterým lze obchodovat, často v párech.
Měnový obchod
Směna jedné měny za jinou.
Centralizace
Jakýkoli systém na který dohlíží důvěryhodné strany, například banky nebo firmy poskytující bankovní služby. Všechny finanční prostředky kromě kryptoměn mají centralizovaný trh.
Cable
Slangový výraz ve forexovém obchodování pro měnový pár GBP/USD (britská libra vs. americký dolar)
Korelace
Statistický termín používaný pro zavedení vztahu mezi dvěma nebo více nezávislými aktivy.
Intradenní obchodování
Situace kdy pozice na trhu jsou otevřena a zavřena ve stejný den a nejsou držena přes noc.
Decentralizace
Kryptoměny umožnily decentralizaci trhu. Oproti ostatním finančním aktivům kryptoměny nemusí být obchodovány důvěryhodnou stranou.
Deficit
Toto nastává v případě, že závazky (ztráty) převýší aktiva (zisk).
Demo obchodník
Účet který používá virtuální peníze a umožňuje se potenciálnímu investorovi vpravit do obchodování na trhu ještě před investicí reálných peněz.
Depreciace
Ztráta peněžní hodnoty jakéhokoli finančního prostředku vzhledem k trhu.
Derivát
Finanční smlouva s hodnotou odvozenou od podkladového aktiva.
Dividenda
Část firemního zisku pravidelně vyplácená akcionářům.
DAX
Německý přední akciový index, který se jmenuje Deutsche Aktien Xchange nebo ve zkratce DAX.
Dealing Desk
To je místo, kde obchodník zahajuje transakce.
Hloubka trhu
Četnost otevřených kupních a prodejních pokynů daného měnového páru v určitý okamžik.
Čistý zisk na akcii
Část zisku společnosti je přiřazena každé její kmenové akcii.
ECN makléř
ECN znamená Electronic Communication Networks. ECN makléř je finanční expert, který používá ECN, aby umožnil klientům bezprostřední přístup na trh.
Automatický obchodní systém
Automatizovaný obchodní robot na obchodní platformě, který umožňuje provádět analytické a obchodní procesy s omezeným manuálním dozorem.
Datum ukončení splatnosti
Datum a čas kdy obchod zahrnující nějaký finanční instrument pozbyde splatnost.
Evropská centrální banka (ECB)
Evropská centrální banka je zodpovědná za finanční politiku zemí, které přijaly euro jako jejich měnu.
Exotické měny
Exotické měny jsou měny, které jsou méně obchodované než hlavní měny.
Federální rezervní systém
Centrální banka USA zodpovědná za dohled nad finančním systémem země. Je to hlavní finanční instituce světa.
Fibonacci
Běžný technický nástroj používaný analytiky k identifikaci potenciálních hladin podpory a resistence založený na klíčových číslech.
Fill
Výkon provedení transakce na obchodní platformě.
Finanční instrument
Aktivum které je používáno k obchodu. Může to být akcie, dluhopis nebo komodita.
Flat
Popisuje situaci kdy obchodník nemá žádné otevřené pozice na trhu.
Forex
Slangový termín pro devizový trh.
Fundamentální analýza
Metoda pomocí které se vyhodnocují související ekonomické, finanční a další kvalitativní a kvantitativní faktory ovlivňující výkon konkrétního finančního prostředku.
Fiat
Tento termín označuje tradiční měny jako protiklad kryptoměn.
FUD
FUD je zkratka, která znamená strach, nejistotu a pochybnost. Je často užívána obchodníky k popisu negativního rozpoložení ohledně kryptoměn.
Gap
Rozdíl v hodnotě mezi závěrečnou cenou jedné obchodní periody a zahajovací cenou následující obchodní periody.
HDP
HDP znamená hrubý domácí produkt. Determinuje celkovou hodnotu služeb a vyrobených produktů v dané zemi po určitou dobu a je používán jako ukazatel ekonomické výkonnosti země.
GTC
GTC znamená Good Till Cancelled - platný až do zrušení. Je to příkaz koupit nebo prodat konkrétní finanční aktivum při konkrétní ceně, a je platný dokud se obchodník nerozhodne jej zrušit.
Hedging
Strategie používaná ke snížení rizika ztráty při obchodování na finančních trzích.
Na penězích
Fráze používána k vyjádření toho, že obchodník profituje.
Index
Vážený průměr vybraných cen akcií, které jsou použity k měření nějaké sekce akciového trhu. Některé populární indexy jsou NASDAQ. Dow Jones a S&P 500.
Inflace
Progresivní růst cen zboží a služeb v daném státě, což na oplátku snižuje kupní hodnotu měny daného státu.
Mezibankovní sazba
Úroková sazba půjček, kterou banka nabídne jiné bance.
Počáteční marže
První vklad který zákazník provede, který následně determinuje jejich maximální obchodní velikost.
Požadavek počáteční marže
Minimální hodnota vkladu pro otevření pozice.
Úroková sazba
Poplatek placen za půjčku peněz. Úrokové sazby fluktuují, jelikož jsou ovlivněny Centrálními bankami a inflací.
Uvádějící makléř
Makléř s přímým vztahem ke klientovi, který ale deleguje transakce a obchoduje s jiným makléřem.
Japonský jen
Měna v Japonsku.
Jobber
Termín používaný k označení obchodníka, který má v úmyslu získat kumulovaný profit otevíráním a zavíráním krátkodobých pozic.
Kill
Objednávka, která nemůže být kompletně provedena na trhu, bude zrušena nebo zamítnuta.
Kiwi
Slangový výraz pro novozélandský dolar.
Indikátor zpoždění
Statistiky, které se mění až poté, co se trendy v ekonomii již začaly měnit.
Vedoucí indikátor
Statistiky, které pomáhají předvídat trendy ekonomického výkonu v dané zemi.
Finanční pákový efekt
Finanční nástroj, který umožňuje investorovi znásobit jejich tržní působení za hranice jeho počátečního kapitálu.
Likvidita
Míra do jaké může být aktivum koupeno nebo prodáno bez ovlivnění jeho ceny.
Dlouhá pozice
Otevření kupní pozice na trhu je označováno jako "dlouhá pozice".
Limit Order
Způsob jak koupit nebo prodat aktivum za danou cenu stejnou nebo lepší.
Spojnicový graf
Série úseček spojující několik hladin cen za určitou dobu.
Lot
Standardní počet jednotek potřebných k obchodování s finančním aktivem determinováný burzou.
Marže
Velikost vkladu nutná k zajištění, aby současné pozice na trhu zůstaly aktivní.
Maržový účet
Účet poskytnutý makléři, který umožňuje investorům koupit vypůjčené prostředky cenného papíru.
Margin Call
Podmínka určená makléřem stanovující, že obchodník učiní další vklad, aby nahradil případné ztráty.
Tvůrce trhu
Makléřská firma, která kupuje a prodává finanční aktiva, aby trhům poskytla likviditu.
Tržní cena
Současná cena finančního aktiva obchodovaného na trhu.
Tržní riziko
Potenciální riziko ztráty při investování do konkrétního aktiva.
Mine and Yours
Terminy užité k popisu úmyslu kupovat nebo prodávat. "Mine" (moje) je použito při nákupu a "yours" (vaše) je použito při prodeji.
Peněžní trh
Segment finančního trhu, který zahrnuje transakce týkající se finančních aktiv s rychlou splatností a vysokou likviditou.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Technický indikátor použitý k determinaci tržního trendu.
Miner/Mining
Práce minerů je udržet blockchainy bezpečné potvrzováním transakcí a časovým označováním záznamů.
Maximální pákový efekt
Největší dostupné množství pákového efektu na počáteční vklad.
MetaTrader4
Inovativní obchodní platforma použitá k poskytování makléřských služeb obchodníkům týkající se různých finančních aktiv.
Monetární politika
Politika ohledně úrokových sazeb a finančních zdrojů uváděna centrální bankou dané země.
Klouzavý průměr
Technický indikátor používaný k odfiltrování abnormalit, aby se umožnilo zaměření na statistický průměr původní křivky.
NASDAQ
Největší elektronická burza v USA.
Noise
Abnormality na trhu, které ztěžují koncentraci na statistické průměry, které vedou k obchodním rozhodnutím.
NYSE
Newyorská burza
NFP
Znamená Non Farm Payroll. Měsíční zpráva zhotovena Ministerstvem práce v USA, která je použita k determinaci stavu trhu práce nepočítaje farmáře.
Net pozice
Hodnota pozice po odečtení ceny počáteční investice.
News Trader
Obchodník který zakládá svá investiční rozhodnutí na celosvětových oznámeních, které ovlivňují trh.
NOK
Měnový symbol norské koruny.
NZD
Měnový symbol novozélandského dolaru.
Otevřený pokyn
Aktuální pozice která běží na trhu, dokud se ji obchodník nerozhodne uzavřít.
Pokyn
Žádost na makléře aby vykonal obchod finančního instrumentu za stanovenou cenu.
Mimo peníze
Termín používaný k popisu ztráty v obchodu.
Overnight Position
Pozice která je zachována do nadcházejícího obchodního dne.
Overtrading
Riskantní zvyk účastnění se příliš mnoho obchodů bez dostatečné přípravy.
Nabídka
Cena stanovena prodejcem za kterou je ochoten prodávat.
Opce
Příležitost ale ne povinnost vykonat obchod zahrnující aktivum.
Oscilátory
Technický analytický nástroj používající indikátor, který fluktuuje mezi překoupenou a přeprodanou hladinou, a je používán k vyjádření kupních a prodejních signálů.
One Cancels the Other Order (OCO)
Dvě transakce odeslány ve stejný čas kde ukončení jedné automaticky zruší tu druhou.
Výplata
Celkový zisk z úspěšného obchodu.
PIP
Znamená Percentage In Point. Je to nejmenší jednotka míry užívána v obchodování s forexy k determinaci směnných kurzů mezi několika měnami.
Platforma
Systém užívaný k výkonu obchodů poskytovaný makléřskou firmou.
Poměr cena zisk (P/E)
Poměr užívaný k ohodnocení společnosti porovnáním její současné ceny akcií s čistým ziskem na akcii.
Principiální hodnota
Počáteční kapitál který obchodník investuje do obchodů na finančním trhu.
Put opce
Dohoda, která prodejci umožňuje prodat finanční aktivum za danou cenu během konkrétní doby. Prodejce ovšem není povinen prodat dané aktivum.
Privátní klíč
Elektronický podpis používaný k odemknutí kryptoměnové peněženky a podepsání transakcí.
Veřejný klíč
Kryptoměnový kód poskytnutý při požadavku platby.
Pump and Dump
Proces inflace hodnoty aktiva koupí velké kvantity ve víře, že ostatní učiní to stejné. Poté původní kupce prodá svá aktiva a doufá, že bude profitovat z nafouknuté ceny.
Kvantitativní zmírnění
Metoda užívaná centrálními bankami k podpoře ekonomického růstu. To je prováděno koupí vládních cenných papíru za účelem zvýšení kapitálu a likvidity ve finančních institucích.
Kótovaná měna
Termín používaný na devizovém trhu. Při kotování měnových párů je to druhá měna, kterou obchodujete proti té první.
Kóta
Nejaktuálnější dohoda prodejce a kupce ohledně ceny.
Kurz
Kurz/měnový kurz je porovnaná cena jedné měny vůči té druhé.
Rabata
Část úroku nebo dividend z aktiva která je vrácena investorovi na konci obchodu.
Relativní index síly (RSI)
Technický indikátor který měří zda byl finanční instrument překoupen nebo přeprodán.
Kapitálové riziko
Velikost vkladu kterou je investor ochoten riskovat.
Robot
Software který ukazuje kdy otevřít nebo zavřít pozici na trhu.
Rollover
Proces výměny smlouvy po splatnosti za novou smlouvu. Rozdíl mezi cenami těchto dvou smluv je upraven.
Rezistence
Cena kde finanční aktivum vrcholí předtím, než se vícero investorů rozhodne aktivum prodat.
Risk Management
Jedna nebo více strategií použity k redukování finančního rizika během obchodování na finančních trzích.
Scalping
Strategie používaná obchodníky, kteří provádí mnoho krátkodobých obchodů a chtějí zvýšit své zisky vícero malými přírůstky, které se mohou naskládat.
SEC
Zkratka pro Vládní komisi pro regulaci prodeje cenných papírů v USA
Cenný papír
Jakékoli finanční aktivum, které je obchodovatelné.
Krátká pozice
Otevření kupní pozice na trhu je označováno jako "krátká pozice".
Slippage
Cenový rozdíl mezi vystavenou hodnotou aktiva a přesnou hodnotou během obchodu.
Spotová cena
Momentální cena aktiva za kterou ho je možné koupit nebo prodat na trhu.
Spread
Rozdíl v hodnotě mezi poptávanou cenou a nabízenou cenou finančního aktiva.
Stochastic
Oscilující indikátor, který se používá k determinaci změny ceny finančního aktiva z jedné uzavírací periody na další.
Akcie
Podíl na vlastnictví společnosti a z toho vyplývající aktiva a zisky.
Stop Loss pokyn
Pokyn udělen makléřem za účelem omezení ztráty investora tím, že investor prodá, když cenný papír dosáhne určité hodnoty.
Realizační cena
Hodnota aktiva když je koupeno nebo prodáno.
SWAP
Proces výměny hodnoty aktiv jednoho investora s aktivy jiného investora.
Komise pro kontrolu cenných papírů Spojených států (SEC)
Americká vládní agentura která reguluje státní průmysl cenných papírů, akciové trhy a elektronické cenné papíry.
Satoshi
Ekvivalentní osmému desetinnému místu. Je to nejmenší jednotka bitcoinu.
Sell Limit pokyn
Proces omezení ceny během obchodu.
Sell Stop
Pokyn kde se limitní příkaz stane tržním příkazem, jakmile klesne pod současnou tržní cenu.
Krátká pozice
Nejdříve prodej a poté koupě za účelem vygenerování zisku nebo ztráty z rozdílu.
Spot
Uvažování hodnoty momentálního data a prodej za tuto cenu s vyúčtováním v následujících dvou dnech.
Šterlink
Název pro britskou libru (GBP) jinak nazýván libra šterlinků.
Stop-Buy
Pokyn ke koupi když je hodnota měny nad současným trhem.
Technická analýza
Studování předešlých tržních dat za účelem ovlivnění budoucnosti finančních instrumentů.
Obchodník
Osoba která investující na trzích.
Pohyblivý Stop Loss
Schopnost automaticky upravit limitní cenovou hladinu, aby byla blíže příznivé tržní ceně.
Transakční termín
Moment kdy se obchodování s aktivy uskuteční
Take Profit
Typ limitního příkazu který determinuje specifickou cenu k uzavření otevřené pozice za účelem zisku.
Obchodní platformy
Software používaný investory k obchodování s forexy.
Transakce
Proces výměny zboží, služeb a finančních prostředků mezi kupcem a prodejcem.
Trend
Obecný směr trhu.
Podhodnocení
Pokud směnný kurz nepřekročí kupní sílu, je označen za podhodnocený.
Míra nezaměstnanosti
Poměr pracovní síly bez práce.
Americký dolar
Měna v USA.
Value Date
Termín závěrečného vyrovnání ustanoven stranami, kterých se finanční dohoda týká.
Variační marže
Dodatečné peníze potřebné pro náhradu ztrát když makléřův zůstatek klesne pod požadované minimum.
Volatilita
Měřítko použité k popisu fluktuace ceny finančního prostředku za určitou dobu.
Peněžní převod
Proces převodu peněz elektronicky z jedné finanční instituce do jiné.
Skupina Světové Banky
Podpůrná organizace která nabízí své technické a finanční poradenství rozvojovým zemím po celém světě.
Peněženka
Místo kde jsou kryptoměny uchovány. Existuje pět typů krypto peněženek: softwarové peněženky, mobilní peněženky, internetové peněženky, papírové peněženky a hardwarové peněženky.
Whipsaw
Ostrý pohyb ceny následován prudkým úpadkem.
X
Popisující vzájemný fond, toto je akciový symbol NASDAQ.
XE
Znamená Xpress Engine. Prominentní finanční stránka která poskytuje užitečné nástroje obchodníkům.
XAG
Měnový symbol pro vzácný kov - stříbro. Stříbro může být obchodováno na finančních trzích a většinou si drží vysokou cenu.
XAU
Měnový symbol pro zlato.
XAU/USD
Kurz zlata (XAU) vůči americkému dolaru (USD) může být sledován online a neustále se mění.
Výnosová křivka
Užitím grafu je ukázat korelaci mezi úrokovou sazbou a splatnost dluhového aktiva pro obchodníka.
ZAR
Měnový symbol pro jihoafrický rand.
Zero-Bound
Když úrokové sazby téměř dosáhnu nula procent, stane se pro centrální banky obtížné změřit rozmach ekonomie.
Upozornění na riziko: Obchodování s CFD je riskantní a může vést ke ztrátě investovaného kapitálu. 74% investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Ujistěte se, že rozumíte riziku a neinvestujte víc, než si můžete dovolit ztratit. Přečtěte si celé Prohlášení o odhalení rizik. Doménu CoverdealFX provozuje společnost Coverdeal Holdings Ltd, která je regulována společností CySEC pod licenci č. 231/14.